Asiakasrekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Parketti- ja Saneeraustyö V.Kivistö Oy
Suvituulentie 3 a. 36110 Ruutana
Info@protarvike.fi

2 Rekisteriasioita hoitaa

Ville Kivistö. Puh 0442971669

3 Rekisterin nimi

Protarvike.fi:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Protarvike -verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään mm. tilausten käsittelyä, laskutusta ja asiakkuuden hoitoa sekä asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten. Markkinointitarkoituksiin tietoja käytetään vain jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa markkinointiviestintää. Hyväksyessään rekisteröitymisen säännöt antaa käyttäjä luvan luovuttamiensa tietojen käsittelyyn asiakkuuden hoitoa sekä asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten. Protarvike ei myy eikä luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu.

5 Rekisteriin kuuluvan vastuu, velvoitteet ja täysivaltaisuus

Rekisteröityminen Protarvike nettikaupan asiakasrekisteriin on ilmaista, eikä velvoita rekisteröitynyttä käyttäjää muuhun kuin noudattamaan palvelun sääntöjä. Palvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa hänen Parkettitarvike.fi:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä ja säilytyksestä

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite sekä rekisteröidyn ostohistoria sekä tieto markkinointiluvista ja –kielloista.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä taikka antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, eikä tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonta ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

11 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

12 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

13 Sääntöjen muutokset:

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa rekisteröitymisen sääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjä hyväksyy sääntöjen muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.